وصل

مطلبی از ایریکس در ۱۷ دی ۱۳۹۱

اینجا گوش کنید: وصل

پادکستی از رادیو کافه

شعر: فروغ فرخزاد

موسیقی: آلبوم The Fountain از Clint Mansell

وصل - فروغ فرخزاد


فصل دیگر …

مطلبی از ایریکس در ۱۸ تیر ۱۳۹۱

فصل دیگر …

پادکستی از رادیو کافه

شعر: احمد شاملو
موسیقی: Stationary Traveller از Camel